top of page
stichting-wij-zijn-m_bg_banner1.jpg

Wij zijn M is een stichting die het taboe rondom seksueel misbruik wil doorbreken.

CAMPAGNE #DURFTEZIEN

Wist je dat er in iedere basisschool klas gemiddeld twee kinderen zitten die slachtoffer zijn van seksueel misbruik? Een zwaar en altijd aanwezig geheim dat zij vaak jarenlang met zich meedragen – als monstertjes. Als maatschappij hebben we de verantwoordelijkheid om deze feiten onder ogen te zien. En daarom vragen wij je:

durf te zien!

'Kijk niet weg, maar durf te zien!'

‘Het grootste probleem rondom seksueel misbruik van kinderen, is onze eigen afweer. Omdat we niet willen of kunnen geloven dat seksueel misbruik bestaat. Het is moeilijk om je voor te stellen dat seksueel misbruik plaatsvindt bij jou in de straat, wijk, of vereniging. Maar weet dat seksueel misbruik niet ver weg is, maar heel dichtbij. De mensen die het doen zijn gewone mensen uit onze familie- en vriendenkring. We kennen allemaal wel iemand die misbruik is overkomen of heeft gepleegd.

Als we seksueel misbruik willen stoppen, dan is het belangrijk dat we de confrontatie aangaan met deze ongemakkelijke realiteit. Met de campagne #durftezien vragen we mensen na te denken over wat hun ongemak en wegkijken kan doen met slachtoffers. We willen mensen wijzen op de pijn van slachtoffers over het niet gehoord en gezien worden.’


Aftermovie lancering campagne Durf te zien!

Quote van Jasper over het misbruik

Jasper werd van zijn tiende tot zijn twaalfde misbruikt door zijn oom

‘Ik zweeg over het misbruik vanwege de angst wat het zou doen binnen de familie. Toen mijn moeder er een keer naar vroeg, loog ik glashard. Niemand merkte er ooit wat van omdat ik het heel goed kon verbergen.’

Initiatiefnemers

Dr. Iva Bicanic is een Nederlands-Kroatische klinisch psycholoog. Ze is onderzoeker, EMDR-therapeut en hoofd van het Landelij

Klinisch psycholoog

Iva Bicanic

Zedenrechercheurs & Auteurs Pieter Melsen & Wouter Vaessen

Zedenrechercheurs & Auteurs

Pieter Melsen
& Wouter Vaessen

Ervaringsdeskundige Mandy Sleijpen

Ervaringsdeskundige

Mandy Sleijpen

Quote van Eva over het misbruik

Eva werd van haar vierde tot haar achtste misbruikt door haar opa

‘Ik heb me als kind ontzettend eenzaam en verward gevoeld. Het was ook mijn lieve opa en het was ook vaak gezellig. Hij vertelde me dat ik het tegen niemand mocht zeggen omdat er dan iets met mijn familie zou gebeuren. Pas vorig jaar ben ik gaan praten over wat me is gebeurd.’

Het niet leuke geheim

Kinderen die misbruikt worden hebben een levensgroot geheim. Ze praten niet uit zichzelf over wat er met hen gebeurt. Omdat ze zich schamen, zichzelf de schuld geven, de pleger of de familie willen beschermen, denken dat het normaal is, er nog geen woorden voor hebben, bedreigd of gemanipuleerd worden door de pleger of bang zijn voor de gevolgen als het uitkomt.

 

De geheimhouding maakt dat het kind zich eenzaam en niet gesteund voelt. Leven met dit geheim heeft bovendien grote gevolgen voor de (psychische) gezondheid van deze kinderen. Als deze ervaringen niet verwerkt worden is de kans groot dat deze kinderen opnieuw slachtoffer worden.

In dit prentenboek maak je kennis met Sam en zijn niet-leuke geheim. In het boek wordt op een speelse manier aan kinderen uitgelegd wat je het beste kunt doen met een niet-leuk geheim. 

Sam en het niet-leuke geheim kan kinderen uitleggen hoe om te gaan met een niet leuk geheim
Sam en het niet-leuke geheim karakter
Quote van Corrie over het misbruik

Corrie werd tot haar negende misbruikt door haar vader

‘Zodra hij mijn slaapkamer verliet, kon ik huilen. Om de volgende ochtend mijn boterham met hagelslag te eten, alsof er niks was gebeurd’

Wij durven te zien, jij ook?

Bners die hebben meegewerkt in de film van #Durftezien
 • Wat is seksueel misbruik?
  Er is sprake van seksueel misbruik als een volwassene of een groot kind seksuele handelingen pleegt met een kind. Of wanneer dit gebeurt in andere situaties waarbij de pleger misbruik maakt van het leeftijdsverschil of zijn of haar macht. Bij seksueel misbruik is er altijd sprake van ongelijkwaardigheid. Bijvoorbeeld: een volwassene en een kind, een hulpverlener en een cliënt, een docent en een leerling. Lees meer over seksueel misbruik.
 • Hoe vaak komt seksueel misbruik in Nederland voor?
  Jaarlijks krijgen in Nederland zo’n 100.000 personen te maken met een nare seksuele ervaring. In iedere klas zitten gemiddeld twee kinderen die seksueel misbruik meemaken. Bekijk hier de factsheet over seksueel geweld.
 • Wat kan ik doen als ik een vermoeden heb dat een kind wordt misbruikt?
  Heb je het vermoeden dat iemand seksueel misbruik heeft meegemaakt? Neem dan zo snel mogelijk (het liefst binnen 7 dagen) contact op met het Centrum Seksueel Geweld (0800-0188) of de zedenpolitie (0900-8844). Bekijk ook onze tips voor ouders/verzorgers.
 • Zijn er signalen van seksueel misbruik waarop ik kan letten?
  Specifieke signalen van seksueel misbruik zijn er niet. Er bestaat geen lijstje met gedragingen waarop je kunt letten als omstander; ieder slachtoffer vertoont weer ander gedrag na het meemaken van seksueel misbruik. Slachtoffers van seksueel misbruik laten bovendien vaak juist heel weinig signalen van seksueel geweld zien, omdat ze het misbruik verborgen willen houden. Dertig procent van de misbruikte kinderen vertoont zelfs helemaal geen signalen. Let vooral op gedrag dat afwijkt. Wat is normaal gedrag voor bijvoorbeeld een kind van drie en wat niet? Of: vertoont een kind plotseling verandering in gedrag?
 • Waarom praten kinderen niet over het misbruik dat ze meemaken?
  Er zijn talloze redenen waarom kinderen niet praten over seksueel misbruik. Ze voelen zich schuldig, schamen zich en ze zijn bang voor wat er allemaal kan gebeuren als het misbruik uitkomt. Zeker als de pleger iemand is die heel dicht bij hen staat, kan de angst groot zijn. Soms willen deze kinderen de pleger ook beschermen. En ze willen ook hun ouders beschermen tegen het verdriet. Daarom lukt het kinderen soms maanden of jaren te doen alsof er niets aan de hand is. Dat ze dat doen ligt dus niet aan jou als ouder of aan de band met je kind. Bekijk hier onze video over waarom kinderen niet praten over misbruik.
 • Ik ben zelf als kind misbruikt, wat kan ik doen?
  Het kan zijn dat jij nog altijd last hebt van de gevolgen van het seksueel misbruik uit je kindertijd. Weet dat het nooit te laat is om hulp te zoeken. Jouw situatie kan met de juiste professionele hulp zeker nog verbeteren. Je kunt voor hulp terecht bij je huisarts, maar je mag voor informatie en advies ook altijd bellen (0800-0188) of (anoniem) chatten met het Centrum Seksueel Geweld.
 • Wat zijn de gevolgen van seksueel misbruik?
  De gevolgen van seksueel misbruik kunnen diepe sporen nalaten in het leven van iemand op onder andere psychisch, lichamelijk en/of relationeel vlak. Kinderen die slachtoffer zijn kunnen last hebben van angst- en paniekaanvallen, stress en gevoelens van somberheid. Ook kunnen ze het moeilijk vinden om anderen te vertrouwen. Zelfs als het misbruik heel lang geleden is gebeurd, kunnen de gevolgen nog altijd aanwezig zijn. Zo hebben slachtoffers van seksueel misbruik die de ervaring niet goed hebben verwerkt later in hun leven vaker last van lichamelijke en psychische klachten, kunnen ze moeilijker gezonde relaties onderhouden en hebben ze vaker last van verslavingen en schuldenproblematiek. Lees hier meer informatie over de gevolgen van seksueel misbruik.
bottom of page