top of page
stichting-wij-zijn-m_bg_banner1.jpg

Wij zijn M is een stichting die het taboe rondom seksueel misbruik wil doorbreken.

Jaarverslagen

2021-2022

Jaarcijfers

2021-2022

Documenten

Activiteiten Wij zijn M

Doel: De Stichting heeft ten doel aandacht te vestigen op en het 

bespreekbaar maken van seksueel (kinder)misbruik. Daarbij worden onder andere 

minderjarigen geholpen om hun eigen grenzen en die van anderen te leren kennen, te 

bewaken, te bespreken en tijdig hulp te zoeken bij de juiste personen en/of instanties. 

Daarnaast worden professionals voorgelicht over het onderwerp seksueel misbruik.
 

Stichting Wij zijn M bestaat uit directeur bestuurder Mandy Sleijpen (oprichtster) en een Raad van toezicht. De raad van toezicht zijn de beleidsbepalers en bestaan uit de volgende drie personen:

  • Inge Kalmeijer (voorzitter)

  • Sebastiaan Landers (strategie)

  • Mark Post (financieën)
     

De raad van toezicht is onbezoldigd en voert haar werkzaamheden uit op vrijwillige basis.

bottom of page